Αυξήσεις στα λιμενικά τέλη 26.1.2016

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                  Αθήνα 26 Ιανουαρίου 2016

                                                       

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Οι αυξήσεις στα λιμενικά τέλη υπονομεύουν την ανάπτυξη και τις εξαγωγές. Δήλωση του προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς κ. Δημήτρη Μαθιού.

 

«Κάθε μορφή αύξησης είτε αφορά λιμενικά τέλη είτε αφορά τέλη παροπλισμού είτε οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται στις λιμενικές εγκαταστάσεις, επιβαρύνει το κύκλωμα παραγωγής και εξωστρέφειας του Εθνικού προϊόντος  και προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία.» Την δήλωση αυτή έκανε ο πρόεδρος του ΣΒΑΠ κ. Δημήτρης Μαθιός αναφερόμενος στα αυξημένα, σχεδόν διπλάσια και κατά 40-45% υψηλότερα από άλλους Λιμένες τέλη παροπλισμού των καταπλεόντων πλοίων στο λιμάνι της Ελευσίναςαπό τον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας

 

Αναλύοντας το απαράδεκτο αυτό για τις επιχειρήσεις της Αττικής και  Πειραιώς φαινόμενο ο κ. Μαθιός πρόσθεσε: «Η επέκταση της θαλάσσιας ζώνης του Λιμένα Ελευσίνας και της ευρύτερης περιοχής Ασπροπύργου ενδιαφέρει ιδιαίτερα και τις βιομηχανίες της Αττικής αφού επιβαρύνει τα αγκυροβολημένα-παροπλισμένα πλοία με τέλη αγκυροβολίας-προσόρμισης χωρίς να παρέχονται υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

 

Προφανώς, όταν πριν από μερικά χρόνια, έγινε η εν λόγω ενέργεια, θα απέβλεπε στην είσπραξη τελών, και βελτίωση των εσόδων του Οργανισμού. Τα σημερινά δεδομένα, όμως, λόγω της κρίσης, είναι τελείως διαφορετικά, αφού ο αριθμός των αγκυροβολημένων πλοίων είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Άρα, η συνέχιση διατήρησης των όποιων προσθέτων επιβαρύνσεων, ενεργεί τελείως αποτρεπτικά στην προσέλευση πλοίων, με σκοπό την εκτέλεση στο αγκυροβόλιο μικροεπισκευών, την αλλαγή πληρώματος ή τη λήψη τροφοεφοδίων κ.λπ. 

 

Ως εκ τούτου, επειδή η παραναυτιλιακή δραστηριότητα τείνει να εξαφανιστεί, με δυσάρεστες συνέπειες, τη μείωση της απασχόλησης και τη στέρηση πολύτιμων εσόδων για τον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας, την τοπική και εθνική μας οικονομία, προτείνουμε:

-Τη μείωση των τελών για τη μεγαλύτερη προσέλευση καταπλεόντων πλοίων και εξισορρόπηση τους στο επίπεδο άλλων Λιμένων, με στόχο την αύξηση του ανταγωνισμού. 

-Επανεξέταση τιμολογίων φορτοεκφόρτωσης, με συνοπτικό, σαφέστερο τιμολόγιο για τον πελάτη».