«Η επιχειρηματική κοινότητα της Ελλάδας προσβλέπει και προσδοκά μονίμως, σε διεύρυνση των επιχειρηματικών σχέσεων με την Τουρκία, με την οποία υπάρχουν κοινά ενδιαφέροντα και στις επενδύσεις και στις εξαγωγές » 10.03.2016

 


                                                                                                                                                                                                                    Αθήνα 10 Μαρτίου 2016

                                                                                           
                                                          Δήλωση  του προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς κ. Δημήτρη Μαθιού.


«Η επιχειρηματική κοινότητα της Ελλάδας προσβλέπει και προσδοκά μονίμως, σε διεύρυνση των επιχειρηματικών σχέσεων με την Τουρκία, με την οποία υπάρχουν κοινά ενδιαφέροντα και στις επενδύσεις και στις εξαγωγές.
Υπό την έννοια αυτή, θεωρούμε ευτυχή συγκυρία την σύμπτωση απόψεων μεταξύ των κ.κ. Τσίπρα και Νταβούτογλου σε όσα σημεία κρίθηκαν άξια ευρύτερου προβληματισμού. Θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον τις παραπέρα εξελίξεις».ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΗΛΩΣΗ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΘΙΟΥ