Στην ανάγκη στενότερου και ουσιαστικότερου διαλόγου για όλα τα ζωτικά και κυρίως τα χρονίζοντα προβλήματα κατέληξε η συνεργασία του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς, κ. Δημήτρη Μαθιό 4.10.2017

 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Στην ανάγκη στενότερου και ουσιαστικότερου διαλόγου για όλα τα ζωτικά και κυρίως τα χρονίζοντα προβλήματα που παρεμποδίζουν τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του εγκατεστημένου στην Αττική 50% βιομηχανικού δυναμικού της χώρας κατέληξε η συνεργασία του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς, κ. Δημήτρη Μαθιό στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δ. Παπαδημητρίου πρότεινε ιεράρχηση των αναγκών για εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας στην Αττική και μόνιμο διάλογο με το υπουργείο του μέχρι να βρεθούν λύσεις.

Ο πρόεδρος του ΣΒΑΠ κ. Μαθιός από την πλευρά του χαρακτήρισε ως κορυφαία θέματα προς ολοκλήρωση την πλήρη εφαρμογή ,στην πράξη, της νέας νομοθεσίας για τις αδειοδοτήσεις με στόχο να ωφεληθούν από τις απλουστεύσεις όλοι οι βιομηχανικοί κλάδοι καθώς και την ένταξη στον θεσμό των Επιχειρηματικών Πάρκων όλων των περιοχών με τις άτυπες συγκεντρώσεις βιομηχανικών εγκαταστάσεων.