4η Πανελλαδική Έρευνα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

 

Επιστολή προς τις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΒΑΠ

 
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς συμμετέχει στο Δίκτυο Επιχειρηματικών Φορέων του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε τις επιχειρήσεις -μέλη μας να συμμετάσχουν στην έρευνα με τίτλο: 4η Πανελλαδική Έρευνα για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον που διεξάγει το Παρατηρητήριο.


Το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ιδρύθηκε από τον ΣΕΒ και λειτουργεί υπό την αιγίδα του, ως ένας μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, των ρυθμίσεων που το διαμορφώνουν και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.


Το Παρατηρητήριο δημοσιεύει και υποβάλλει στην Πολιτεία Ετήσιες Εκθέσεις για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον και διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις άμεσης εφαρμογής. Μετά τη δημοσίευση της 1ης Ετήσιας Έκθεσης για το έτος 2014 και την πολύ θετική ανταπόκριση που αυτή είχε, και εν όψει της επικείμενης δημοσίευσης της 2ης Ετήσιας Έκθεσης, ζητάμε τη συνδρομή σας για την παρακολούθηση των κρίσιμων παραμέτρων που επηρεάζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, και την αξιολόγηση μεταρρυθμίσεων που έχουν αναληφθεί σε αυτό τον τομέα.


Ειδικότερα, η "Πανελλαδική Έρευνα για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον" έχει ως στόχους:
α) την αξιολόγηση των κρίσιμων περιοχών για την επιχειρηματική δράση και τον εντοπισμό σχετικών προβλημάτων / εμποδίων στη λειτουργία των επιχειρήσεων, και
β) τη μέτρηση της ποιότητας των παρεχομένων Δημοσίων Υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις (Βαρόμετρο ποιότητας του ΣΕΒ), μέσω ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου μηχανισμού μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών.
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση πολιτικών και δράσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων, και γενικότερα για την άρση των δυσκολιών στο επιχειρείν στην Ελλάδα.


Με τον τρόπο αυτό, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς θα συνεισφέρει σημαντικά στην προσπάθεια εντοπισμού των εμποδίων στη λειτουργία και την επενδυτική δράση των επιχειρήσεων, καθώς και στην συστηματική συνεργασία με την Πολιτεία, προκειμένου να επιλυθούν τα εντοπισμένα προβλήματα.
Για τη συμμετοχή σας στην πανελλαδική έρευνα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Παρατηρητηρίου, πατήστε εδώ http://www.observatory.org.gr/el-gr/synergasia/erevnesactive.aspx.Πληροφορίες : Αικ. Ριμποπούλου τηλ. 2103392567.

 

Δίκτυο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος