Αθήνα 27 Ιουλίου 2015


      ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ.   

Στον κύκλο της στενής μας συνεργασίας και με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς- ΕΒΕΠ με σκοπό την διευκόλυνση της ακτίνας επιχειρηματικών δράσεων παρακολουθήσαμε τις διεργασίες για την λειτουργία γραφείων εξυπηρέτησης του ΕΒΕΠ στην Ελευσίνα και το Λαύριο.


Προς τούτο, σας ανακοινώνουμε την σύσταση γραφείων εξυπηρέτησης επιχειρήσεων σε ευρύτερες περιοχές της Επιμελητηριακής του Περιφέρειας και συγκεκριμένα του Θριασίου Πεδίου και Λαυρεωτικής στο πλαίσιο της προσπάθειας του για παροχή υπηρεσιών, που διευκολύνουν την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων-μελών του που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις περιοχές.

Τα γραφεία θα φιλοξενηθούν σε χώρους που παραχωρήθηκαν από το Δήμο Ελευσίνας και τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου, μετά από σχετικές αποφάσεις τους και αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό σταθμό υποστήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Η λειτουργία τους θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο και θα σας ενημερώσουμε για την ημερομηνία έναρξης και ώρες συναλλαγής.