Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 2015

                                                   

 

Κύριοι,

 

Η υπόθεση των βιομηχανικών αποβλήτων η οποία είναι απόλυτα συνδεδεμένη και με το ευρύτερο πρόβλημα διακίνησης των απορριμμάτων βρίσκεται σε φάση εξέλιξης λόγω εμπεριστατωμένης μελέτης για το όλο θέμα που εκπονήθηκε από τη Περιφέρεια Αττικής.

Βεβαίως το πρόβλημα είναι περίπλοκο και κάθε πτυχή του απαιτεί μια ξεχωριστή μελέτη.

 

Ωστόσο ο Σύνδεσμος μας που φρόντισε να μετέχει στην Διαβούλευση για την Μελέτη του όλου θέματος, οφείλει να παρουσιάσει συγκεκριμένες θέσεις και απόψεις που θα ανταποκρίνονται στην λύση των συγκεκριμένων προβλημάτων.

 

Ως κεντρική ιδέα για πρόταση από την πλευρά μας προβάλλεται η ανάγκη δημιουργίας μηχανισμών διακίνησης των απορριμμάτων  ξεχωριστή για κάθε Περιφερειακή ενότητα της Αττικής.

 

Παρακαλούμε να έχουμε τις απόψεις σας και τις προτάσεις προκειμένου να τις συμπεριλάβουμε στην διαβούλευση και προς τούτο σας αποστέλλουμε το σχετικό linkγια πλήρη ανάγνωση της μελέτης.

http://www.patt.gov.gr/site/big_files/PESDA/150902_meleti_PESDA.pdf

 

Απόψεις Φορέων της Αττικής:

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=16037&Itemid=694.

 

Πρακτικό Συνεδρίασης Συμβουλίου ΕΣΔΝΑ:

http://www.patt.gov.gr/site/attachments/article/16035/sinedriasi.pdf