Κοινή Ανακοίνωση ΣΕΒ, ΣΒΑΠ, ΣΒΒΕ, ΣΒΘΚΕ, ΣΕΒΠΔΕ & ΣΕΤΕ για ασφαλιστικές εισφορές  | 27/10/2015