Στο πλαίσιο των Ελληνο-Ιορδανικών σχέσεων και προς τον σκοπό της παραπέρα διεύρυνσης τους τόσο στο επίπεδο των εξαγωγών όσο και στις επενδύσεις συναντήθηκε σήμερα ο πρέσβης της Ιορδανίας κ. Fawwaz Al-Eitan με τον πρόεδρο του ΣΒΑΠ κ. Δημ. Μαθιό. Η συζήτηση που ακολούθησε είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε όλα τα επίπεδα των αμοιβαίων επιχειρηματικών επιδιώξεων.