Συνάντηση με την υφυπουργό Βιομηχανίας κ. Θ. Τζάκρη με θέμα το Βιοτεχνικό πάρκο Λιοσίων 

 

 

Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2015

                                                                          Αρ. Πρωτ.:  1.865

 

 

Προς την 

Υφυπουργό Βιομηχανίας

κ. Θεοδώρα Τζάκρη 

 

 

 

Κυρία Υφυπουργέ,

Τα ΒΙΟΠΑ Λιοσίων βρίσκεται Ν.Α. των Άνω Λιοσίων μεταξύ γηπέδου πάλης, ΟΔΔΥ και προαστιακού σιδηροδρόμου. 

Έχει έκταση 380 στρέμματα.

Οροθετήθηκε με το Π.Δ. 84/1984.

Ακολούθησε η ίδρυση ΒΕΠΕ (χαμηλής όχλησης) βάση νόμου 2545/1997 ΦΕΚ174/Δ/15-3-99.

Είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης από το οποίο και χρηματοδοτήθηκε.

Περιλαμβάνει περισσότερες από 70 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μεταποιητικής δραστηριότητας.

Παρούσα κατάσταση του Πάρκου

Απαλλοτριώσεις και αποζημιώσεις που δεν έγιναν και έργα υποδομής που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ απέτρεψαν την ολοκλήρωση του Πάρκου και την μετατροπή του από ΒΕΠΕ σε ΒΙΟΠΑ (με την παλαιά νομοθεσία).  Η συνέπεια αυτών αλλά και άλλων εκκρεμοτήτων ήταν να μη μπορεί να δημιουργηθεί φορέας διαχείρισης. Χωρίς το φορέα διαχείρισης η συντήρηση του χώρου του πάρκου βρίσκεται στα χέρια του Δήμου Φυλής και τα αποτελέσματα είναι ολέθρια (σας επισυνάπτουμε σχετικό φωτογραφικό υλικό).

Η εικόνα εγκατάλειψης είναι παρούσα παντού όπως φρεάτια χωρίς καλύμματα, μπάζασκουπίδια, ανύπαρκτος φωτισμός, χόρτα που ξεπερνάνε το ανθρώπινο ύψος, υποχωρήσεις του οδοστρώματος. 

Το δίκτυο αποχέτευσης είναι ολοκληρωμένο αλλά δεν έχει συνδεθεί με το κεντρικό δίκτυο οπότε όλοι έχουμε βόθρους και επιβαρυνόμαστε με τα εβδομαδιαία έξοδα καθαρισμού.

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι εξαιρετικά περιορισμένη και οι ταχύτητες είναι τέτοιες που απαγορεύουν τη χρήση σύγχρονων μέσων απομακρυσμένης εργασίας ενώ δεν υπάρχουν και γραμμές σύνδεσης.

Το δίκτυο ύδρευσης είναι πρόχειρο. Σπασμένο σε πάρα πολλά σημεία ενώ δεν υπάρχει μέριμνα χρήσης επαγγελματικού τιμολογίου για μονάδεςπου έχουν το νερό ως πρώτη ύλη (π.χ. ζύμες) και πληρώνουν οικιακό τιμολόγιο.

Η ρευματοδότηση είναι προβληματική. Παρατηρούνται συνεχείς πτώσεις τάσης και διακοπές ρεύματος με συνέπειες στο μηχανολογικό εξοπλισμό μας και ιδιαίτερα τον εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας.

Το Πάρκο λόγω ανεπαρκούς φωτισμού και ανύπαρκτης περίφραξης  παρουσιάζει κρούσματα εγκληματικότητας όπως δολοφονία επιχειρηματία,ένοπλες ληστείες και κλοπή υποσταθμού της ΔΕΗ (με αποτέλεσμα να μείνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο με 6 επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα για μία εβδομάδα).

Η τοπική συγκοινωνία δεν καλύπτει τα δρομολόγια που θα έπρεπε με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι και επιχειρηματίες να διασχίζουν έως και 5 χιλιόμετρα από την κοντινότερη στάση τραίνου.

 

 

Μέτρα για αντιμετώπιση της κατάστασης

Το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη Φορέα Διαχείρισης. Εάν δημιουργηθεί ο Φορέας θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε και τους τρόπουςαντιμετώπισης των προβλημάτωνΕίναι αναγκαία η βοήθειά σας για να συσταθεί ο Φορέας Διαχείρισηςτου Πάρκου.

Προτείνουμε την σύσταση Ομάδας Εργασίας με σκοπό:

1) Την καταγραφή των προβλημάτων που παρεμβάλλονται στην δημιουργία του Φορέα Διαχείρισης.
2) Προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς για την εύρεση λύσης στα προβλήματα και τη μεθόδευση της Ίδρυσης του Φορέα Διαχείρισης.
3) Την εύρεση τρόπου χρηματοδότησης για την Ίδρυση του Φορέα Διαχείρισης.

Στην Ομάδα Εργασίας θα ήταν σκόπιμη και η συμμετοχή υπηρεσιακού παράγοντα του Υπουργείου σας προκειμένου να αποκατασταθεί μόνιμη επικοινωνία και διάλογος μαζί μας. 

Η εκπροσώπηση στο Φορέα Διαχείρισης θα ακολουθήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. 

Σας σημειώνουμε σχετικά ότι, την άνοιξη του 2013,ο Δήμος Φυλής επεδίωξε να μεταβιβάσει τα δικαιώματα του Φορέα Διαχείρισης σε ιδιώτη χωρίς να μας ενημερώσει

Μετά την δημιουργία του Φορέα Διαχείρισης η εν λόγω Ομάδα Εργασίας επιβάλλεται να συνεχίσει την λειτουργία της ως δίαυλος επικοινωνίας με το Υπουργείο σας

Επισημαίνουμε ακόμη ότι, οι επιχειρήσεις του Πάρκου δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να στηρίξουν έργα υποδομών (τα οποία έπρεπε ήδη να έχουν ολοκληρωθεί). Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για επιχειρήσεις που βρίσκονται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας ή έχουν ήδη χρεοκοπήσει.

Θέλουμε να γνωρίζετε επίσης ότι, βρισκόμαστε σε εποικοδομητική συνεργασία με τη Περιφέρεια Δυτικής Αττικής και επιδιώκουμε μαζί τους ναβρούμε τρόπο ένταξης στα προγράμματα ΟΧΕ(Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων) έργων για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων στο Πάρκο με ταυτόχρονη αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής

Για αποτελεσματικότερη συνεργασία με την Περιφέρεια θα βοηθούσε η παρέμβαση σας  ορίζοντας υπηρεσιακό παράγοντα με σκοπό την μόνιμη επικοινωνία και τον διάλογο μαζί μας. Έτσι ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη ενημέρωση και την δύο πλευρών. 

Στις σκέψεις που επικρατούν κατά την συνεργασία μας διαμορφώνεται όραμα ένταξης της τοπικής κοινωνίας συμπεριλαμβανομένων και των αθίγγανων σε  πρόγραμμα ανακύκλωσης

 

Κυρία Υφυπουργέ, 

Θεωρούμε αναγκαία την παρέμβαση σας για την επίλυση των παραπάνω διαχρονικά συσσωρευμένων προβλημάτων.                                          

                               Με εκτίμηση,

 

 

 

 

 

                              Ελευθέριος Παντελάκης                     

                           Πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου ΔΑΙΔΑΛΟΣ 

                            Ιδιοκτητών και Ενοικιαστών

                                Ακινήτων Βιοτεχνικού Πάρκου Άνω Λιοσίων

                               & Μέλος Δ.Σ. ΣΒΑΠ