Αθήνα 3 Νοεμβρίου 2014


                                                                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο  κ. Δημήτρης Μαθιός, πρόεδρος του ΣΒΑΠ, στην αντιπροεδρία του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών (OPCE).
Δελτία τύπου
Η προσήλωση και η συσπείρωση όλων των Ευρωπαϊκών δυνάμεων της βιομηχανίας στoν στόχο της Ε.Ε. για ευρωπαϊκή ανάπτυξη μέσα από την προώθηση και σχεδίων  αναβάθμισης της  ευρωπαϊκής βιομηχανίας με υψηλότερες αναπτυξιακές επιδιώξεις θα αποτελέσει την κεντρική στρατηγική που θα εισηγηθεί ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς από την θέση της αντιπροεδρίας του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών (OPCE).

Η εκλογή του ΣΒΑΠ στην αντιπροεδρία του ΟPCE, υπογράμμισε ο κ. Δημήτρης Μαθιός, γίνεται σε ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία καθώς συμπίπτει με την ανάγκη μας για παραπέρα προώθηση των ελληνικών προβλημάτων της βιομηχανίας στα κέντρα λήψεως αποφάσεων της Ευρώπης. Και η φωνή αυτή της ελληνικής βιομηχανίας είναι που προστίθεται στην Ευρωπαϊκή φωνή εκατομμυρίων βιομηχανικών επιχειρήσεων της Ευρώπης που καλούνται τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσουν ως ατμομηχανή στην παραπέρα Ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη.

Η εκλογή του κ. Δημήτρη Μαθιού στην θέση αντιπροέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών (OPCE) στον οποίο ο ΣΒΑΠ είναι μέλος από το 1989- ψηφίσθηκε κατά την Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου στο Παρίσι.