Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Οι πολιτικές εξελίξεις να μην υπονομεύσουν την οικονομία. Δήλωση του προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώςκ. Δημήτρη Μαθιού.

Ανάκαμψη, ανάπτυξη και θετική αντίδραση της οικονομίας δεν είναι σχήματα λόγου και ευχές που μπορούν να επιτευχθούν μόνο με επιθυμίες και δηλώσεις. Η οικονομία θέλει σταθερότητα, θετικό κλίμα και αναπτυξιακό περιβάλλον αλλιώς τα όριά της, όπως συμβαίνει και σήμερα, εξαντλούνται σε απίθανα σύντομο χρόνο. 

Προς τούτο οι εκλογές, που είναι ο ύψιστος θεσμός της Δημοκρατίας, θα πρέπει να γίνουν με πνεύμα και σε κλίμα  που δεν θα υπονομεύσουν την οικονομία. 

Την δήλωση αυτή έκανε ο πρόεδρος του ΣΒΑΠ κ. Δημήτρης Μαθιός αναφερόμενος στις εξελίξεις που προκύπτουν από την μη εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και πρόσθεσε: «Οι εκλογές όποτε και όπως και αν γίνονται συνδέονται πάντα και με την οικονομία την οποία  ευνοούν όταν το κλίμα και οι προοπτικές είναι θετικές αλλά αντίθετα υποσκάπτουν αν γίνουν σε περιβάλλον ταραχής και με ασάφειες στις εξαγγελίες και τα προγράμματα των υποψηφίων. Ας τα προσέξουμε όλα αυτά  όσο η οικονομία βρίσκεται σε οριακό σημείο αντοχής.»