Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011

Κύριοι Συνάδελφοι,

Γνωρίζετε όλοι την ευαισθησία του Δ.Σ. όπως και την δική μου προσωπικά, για την εφαρμογή της γενικότερη προτάσεως των Οργανώσεών μας, για συμψηφισμό των χρεών μας με εκείνα του δημοσίου, προς τις επιχειρήσεις που ξεπερνούν τα 7 δισεκ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της ετοιμότητάς μας αυτής, διαπιστώσαμε και σας ενημερώνουμε ότι προ ημερών ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, ανέτρεψε με δηλώσεις του, την προσδοκία που έχει ο επιχειρηματικός κόσμος, ότι θα μπορέσει να συμψηφίσει τα χρέη που έχει απέναντι στις εφορίες με οφειλές του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις.

Και αυτό παρά την θεσμοθετημένη ήδη νομοθεσία 3943/31.03.2011, για συμψηφισμό των οφειλών επιχειρήσεων και δημοσίου και το άρθρο 11 του νόμου, σύμφωνα με το οποίο οποιαδήποτε «απαίτηση ενός οφειλέτη κατά του δημοσίου αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή με δημόσιο έγγραφο, συμψηφίζεται με τα βεβαιωμένα χρέη του προς το δημόσιο».

Συγκεκριμένα απαντώντας σε σχετική ερώτηση της αρχηγού της Δημοκρατικής Συμμαχίας Ντόρας Μπακογιάννη, ο υπουργός Οικονομικών επιβεβαίωσε στην Βουλή, ότι μπορούν να συμψηφισθούν τα χρέη επιχειρήσεων, μόνο με οφειλές προς τις επιχειρήσεις που έχουν εκκαθαριστεί και προκύπτουν από τον στενό και όχι τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ειδικότερα, ο κ. Βενιζέλος μίλησε για παρανόηση του νόμου από τις επιχειρήσεις και διευκρίνισε ότι το μέτρο αφορά:

«Το δημόσιο στενά, το νομικό πρόσωπο του δημοσίου και όχι άλλη οντότητα του δημόσιου τομέα»,

όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Δηλαδή συμψηφίζονται ουσιαστικά μόνο τα χρέη που έχουν τα υπουργεία απέναντι στις επιχειρήσεις και αποκλείονται ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, Νοσοκομεία οργανισμοί κ.α.

Πρόσθεσε ακόμη στην Βουλή, ο υπουργός Οικονομικών ότι:

«Οι οδηγίες που έχουμε δώσει είναι να προωθούνται όλοι οι συμψηφισμοί στα όρια της ταμειακής αντοχής του δημοσίου και στα όρια της εκπλήρωσης των δημοσιονομικών μας στόχων»,

περιορίζοντας ακόμα περισσότερο τις ελπίδες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για συμψηφισμό χρεών ώστε να αποφύγουν τις ποινικές διώξεις για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο.

Στην πράξη, λοιπόν, το μέτρο του συμψηφισμού παραμένει ανενεργό ενώ οι δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και δεν εφαρμόζουν το νόμο και εγείρουν διάφορα επιχειρήματα και δικαιολογίες για την αποφυγή του συμψηφισμού. Υπάρχουν και περιπτώσεις υπηρεσιών που αρνούνται να χορηγήσουν φορολογική ενημερότητα, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, καλώντας τις επιχειρήσεις να προεξοφλήσουν τα χρέη επόμενων μηνών.


Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαθιός

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σύνδεση Μελών

Εγκύκλιοι 2013

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Εγκύκλιοι 2012

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Εγκύκλιοι 2011

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15