Αθήνα 4 Δεκεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 1.029

ΘΕΜΑ:Α.Σ. «ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ»

Κύριοι Συνάδελφοι,

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, συμμετέχει στο Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες ΤΟΠ(ΕΚΟ) «Δημιουργικοί Μεταμορφισμοί στην αγορά εργασίας» που υλοποιείται στο Δήμο Μεταμόρφωσης από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνέργια για την Μεταμόρφωση». Το Τοπικό Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνέργια για την Μεταμόρφωση» συμμετέχουν: ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, το ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε., η PCM ΕΠΕ, η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΕΚΣΑ, η 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. και το ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου υλοποιούνται 24 δράσεις υποστήριξης 100 ωφελουμένων από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν: μελέτη της τοπικής αγοράς εργασίας, δικτύωση με τοπικούς και εθνικούς φορείς, ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, κατάρτιση/ επιμόρφωση, πληροφόρηση-συμβουλευτική υποστήριξη.

Στα πλαίσια της συμμετοχής μας στο Σχέδιο, σας καλούμε να υποβάλλετε σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη σας στις δράσεις του Τοπικού Σχεδίου.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν στο σχέδιο με:
 • Την συμβολή τους, στο σχεδιασμό δράσεων κατάρτισης,
 • Την δημιουργία θέσεων πρακτικής άσκησης,
 • Την πιθανή πρόσληψη ωφελουμένων στα πλαίσια προγραμματισμού των επιχειρήσεων.


Για το περιεχόμενο των δράσεων και τις δυνατότητες χρηματοδότησης, θα σας ενημερώσουμε προσεχώς στο πλαίσιο ειδικής ημερίδας.

Θερμή παράκληση, να έχουμε την συμμετοχή σας και την συνεργασία σας, στην όλη προσπάθεια.

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης ΜαθιόςΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σύνδεση Μελών

Εγκύκλιοι 2013

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Εγκύκλιοι 2012

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Εγκύκλιοι 2011

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15