Αθήνα 16 Ιουλίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 1.214

Κύριοι Συνάδελφοι,

Όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει, ο Σύνδεσμός μας ασκώντας εκτός των άλλων και κοινωνικό έργο, μετέχει στον κοινοτικό πρόγραμμα παροχής ολοκληρωμένης συμβουλευτικής υποστήριξης, εργασιακής προετοιμασίας και ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων γυναικών θυμάτων ενδο-οικογενειακής βίας ή κακοποίησης. Πρόκειται για πρόγραμμα που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ΕΣΠΑ 2007-2013.

Οι διαδικασίες του προγράμματος έχουν εξελιχθεί στην πρώτη τους φάση. Σε δεύτερη φάση τίθεται το θέμα εντάξεως των συγκεκριμένων γυναικών στην αγορά εργασίας.

Παρακαλώ, αφού ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες του προγράμματος, θα ήθελα να γνωρίζω το ενδιαφέρον σας και την θετική σας ανταπόκριση.

Η Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνα Καλαφάτη

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σύνδεση Μελών

Εγκύκλιοι 2013

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Εγκύκλιοι 2012

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Εγκύκλιοι 2011

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15