Αθήνα 6 Σεπτεμβρίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 1.224

Απέδωσαν οι προσπάθειές μας για μεταρρύθμιση στις αδειοδοτήσεις.


Κύριοι Συνάδελφοι,

Θεωρούμε ιδιαίτερη επιτυχία, για την γνωστή μακρόχρονη προσπάθεια του Συνδέσμου μας, την πρωτοβουλία του υπουργού Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη να προχωρήσει σε βαθιές μεταρρυθμίσεις στο όλο κύκλωμα των αδειοδοτήσεων. Βρίσκουμε ιδιαιτέρως εύστοχες τις επιχειρούμενες μεταρρυθμίσεις και για τον λόγο αυτό τις χαιρετίσαμε με Δελτίο Τύπου που στάλθηκε ήδη.

Για ενημέρωσή σας σημειώνουμε ότι η κυβέρνηση θα φέρει προς ψήφιση στην Βουλή, μέχρι το τέλος του 2013, νέο θεσμικό πλαίσιο για την ταχύτερη αδειοδότηση της βιομηχανίας αρχικά, και σε δεύτερο χρόνο όλων των επιχειρήσεων.

Ο νέος νόμος, (το πλαίσιο του οποίου παρουσίασε ήδη ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης) θα στηρίζεται στη λογική της «επιχειρηματικής ευθύνης», καθώς ουσιαστικά οι άδειες θα παρέχονται αυτόματα ενώ ο έλεγχος συμμόρφωσης όπου απαιτείται, θα ακολουθεί σε επόμενο στάδιο. Προβλέπεται δε ότι θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στα τέλη του 2014 - αρχές 2015.

Το νέο σύστημα αδειοδότησης θα αφορά σε όλους τους τύπους αδειών, όπως άδειες λειτουργίας και εγκατάστασης, ίδρυσης επιχειρήσεων, περιβαλλοντικές άδειες κ.α, για βιομηχανικές δραστηριότητες, επιχειρηματικά πάρκα, εξορυκτικές δραστηριότητες, λιμενικές εγκαταστάσεις, υδατοκαλλιέργειες κ.α..

Το νέο θεσμικό πλαίσιο βασίζεται σε τέσσερις άξονες:

 1. Δήλωση συμμόρφωσης επιχειρήσεων. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη να αποδείξουν ότι συμμορφώνονται με τις γενικές προδιαγραφές του νόμου («αυτοσυμμόρφωση»). Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να προχωρήσουν στις διαδικασίες χωρίς να απαιτείται έλεγχος από το Δημόσιο σε κάθε στάδιο.
 2. Έλεγχος εκ των υστέρων. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται με την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων. Δεν θα εξετάζονται χαρτιά, αλλά οι εγκαταστάσεις εν λειτουργία και αυτό σε δειγματοληπτική βάση. Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης το κυριότερο κομμάτι του νέου θεσμικού πλαισίου έχει να κάνει με τον επανακαθορισμό των προδιαγραφών και των προτύπων για κάθε δραστηριότητα.
 3. Δυνατότητα ελέγχων θα δοθεί εκτός από τους φορείς του Δημοσίου και σε ιδιωτικές εταιρείες, με βάση συγκεκριμένα και ενιαία πρότυπα.
 4. Προς το τέλος του 2014 θα λειτουργήσει ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των διαδικασιών αδειοδότησης και ελέγχου, καθώς και ενημέρωσης για τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Όπως ήδη σας αναφέραμε παραπάνω ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιώς χαιρέτησε την πρωτοβουλία του υπουργού Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκη με Δελτίο Τύπου το πλήρες κείμενο του οποίου έχει ως εξής:


Οι ριζοσπαστικές λύσεις στις αδειοδοτήσεις είναι επιτακτική ανάγκη


«Οι πρωτοβουλίες του υπουργού Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη για σοβαρές τομές στις αδειοδοτήσεις με κατάργηση των, εκ των προτέρων, αδειών και συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα προκύπτουν, εκτός της πολιτικής βούλησης, και από την επιτακτικότατη ανάγκη να διευκολυνθούν οι επενδύσεις στον τόπο μας σπάζοντας έτσι τους φραγμούς της διαχρονικής γραφειοκρατίας».

Την δήλωση αυτή έκανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιώς κ. Δημήτρης Μαθιός αναφερόμενος στην προώθηση, από τον υπουργό Ανάπτυξης με την συμβολή του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στο οποίο μετέχει και ο ΣΒΑΠ, νομοθετικού πλέγματος ριζικής και πραγματικά τολμηρής διοικητικής μεταρρύθμισης στις αδειοδοτήσεις.

Ο κ. Μαθιός πρόσθεσε: «Στηρίζουμε ανεπιφύλακτα τις παρεμβάσεις του υπουργείου Ανάπτυξης όπως ανακοινώθηκαν από τον κ. Χατζηδάκη αφ ενός γιατί είναι στην απολύτως ορθή κατεύθυνση και αφ ετέρου γιατί συνθέτουν τις θέσεις και προτάσεις και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής για τον ίδιο σκοπό. Οι βιομηχανικές επενδύσεις όπως και κάθε επένδυση στον τόπο αποτελούν τώρα όχι μόνο στοιχείο ανάπτυξης, αλλά μηχανισμό λύσης οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων της χώρας, όπως η ανεργία.»

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαθιός


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σύνδεση Μελών

Εγκύκλιοι 2013

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Εγκύκλιοι 2012

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Εγκύκλιοι 2011

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15