Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 1.228

Κύριοι Συνάδελφοι,

Ο Σύνδεσμός μας είναι, όπως τονίζαμε και στην προηγούμενη ενημερωτική εγκύκλιο, σε πλήρη ετοιμότητα για δραστηριοποίηση στις κατευθύνσεις εκείνες που εξυπηρετούν στόχους και επιδιώξεις μας.

Στο πλαίσιο αυτό προχωρήσαμε ήδη σε τοποθετήσεις πάνω στις εξαγγελίες και τα μηνύματα του πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά στην ΔΕΘ με προσωπική μου δήλωση, σε Δελτίο Τύπου προς τα ΜΜΕ στο οποίο επισημαίνονται τα εξής:

«Τα αισιόδοξα μηνύματα για την προοπτική πλεονάσματος μπορούν να μετατραπούν και σε οικονομικό όραμα, αν επιταχύνουμε πολιτικές επιλογές στην οικονομία και ανοίξουμε δρόμους για νέες δράσεις. Στην προσπάθεια αυτή η συσπείρωση της βιομηχανίας θα αποδειχθεί μοχλός για την ανάπτυξη. Η βιομηχανία βρίσκεται σε φάση προβληματισμού αλλά και παράλληλης ετοιμότητας για δράση, αν σχηματοποιηθούν οι προϋποθέσεις και απελευθερωθούν οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου με ένα πλαίσιο ρεαλισμού, τόλμης και μέτρων που θα ενισχύουν τις πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα. Επιβάλλεται λοιπόν να εντάξουμε από σήμερα και την ελληνική βιομηχανία στην γενικότερη ευρωπαϊκή κινητοποίηση για την επαναδραστηριοποίηση όλων των ευρωπαϊκών βιομηχανικών επιχειρήσεων στον δρόμο παραπέρα ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας».


Η προκαταβολή του 100% στις επιχορηγήσεις.


Σχετικά δε με το ενδιαφέρον θέμα της κατά 100% προκαταβολής των επιχορηγήσεων, ενημερωθήκαμε και θεωρούμε υποχρέωσή μας να σας ενημερώσουμε, ότι για τη χρηματοδότηση και τη σύντομη ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων, (δεδομένων των προβλημάτων που σχετίζονται με την ρευστότητα των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο), ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νότης Μηταράκης μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη, για το συγκεκριμένο θέμα απάντησε, ότι το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προέβη σε θέσπιση σχετικής ρύθμισης στο Ν. 4146/2013, για προκαταβολή του 100% της επιδότησης, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης του προβλεπόμενου Προεδρικού Διατάγματος.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στον Ν. 4146/2013 «παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της επιχορήγησης που προβλέπεται στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10% από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε.». Με την παρ.2 του άρθρου 18 του Ν. 4146/2013 σχετικά με τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς κινήτρων του Ν. 3908/2011 ορίζεται ότι: «ο τρόπος καταβολής του ποσού της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καθώς και η δυνατότητα προκαταβολικής χορήγησης μέρους ή και του συνόλου της επιδότησης αμέσως μετά την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων, καθώς και εκχώρησης μέρους ή του συνόλου της επιχορήγησης, καθορίζονται με Π.Δ. που εκδίδεται μετά από πρόταση των αρμοδίων Υπουργών».

Όπως υπογραμμίζει ο Υφυπουργός «έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης του προβλεπόμενου στην ανωτέρω διάταξη Π.Δ. το οποίο περιέχει ρυθμίσεις που αφορούν τη δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της επιχορήγησης που προβλέπεται στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς κινήτρων του Ν. 3908/2011».

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαθιός


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σύνδεση Μελών

Εγκύκλιοι 2013

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Εγκύκλιοι 2012

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Εγκύκλιοι 2011

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15