ΕΚΔΗΛΩΣΗ - OPEN DAY

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ  "ΔΙΕΞΟΔΟΣ"

1) Χαιρετισμός κου Δημητρίου Μαθιού,
Προέδρου Σ.Β.Α.Π.   και Α΄Αντιπροέδρου Ε.Β.Ε.Π. με θέμα:
«Εργασία και αυτοαπασχόληση την εποχή κρίσης: «Αλληλεγγύη στην Πράξη»

                                                                                                                                                            Πειραιάς,  29 Ιανουαρίου 2014


Σας καλωσορίζω, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιώς και ως Αντιπρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς  στην εκδήλωση που διοργανώνει το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής - Πειραιώς και το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών, εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «ΔΙΕΞΟΔΟΣ», στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου δράσης  με τίτλο «Tοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης Ευπαθών Ομάδων - Διέξοδος: Γεφυρώνοντας το Κενό».

Η εποχή που διανύουμε είναι ιδιαίτερα δύσκολη τόσο για την τοπική κοινωνία, όσο και για τις επιχειρήσεις της περιοχής μας. Μια από τις σοβαρότερες επιπτώσεις της κρίσης είναι η ανεργία, η οποία πλήττει ιδιαίτερα τους συνανθρώπους μας από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Η μαζική ανεργία που προκάλεσαν η κρίση και οι υφεσιακές πολιτικές των Μνημονίων έπληξε με περισσή σφοδρότητα τον «κεντρικό πυρήνα» της εργατικής τάξης που είχε σταθερή απασχόληση και πλήρη εργασιακά δικαιώματα, περισσότερο  τους άνδρες και τους εργαζόμενους άνω των 30 ετών, ενέταξε στα θύματά της τους αυτοαπασχολούμενους και παγίδευσε τους ανέργους στη μακροχρόνια ανεργία.

Μέσα από τη συνεργασία και τη συνένωση δυνάμεων, μπορούμε να βρούμε διεξόδους και λύσεις. Μπορούμε να στηρίξουμε την απασχόληση και τις προσπάθειες των τοπικών επιχειρήσεων, ενδυναμώνοντας παράλληλα τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.

Αυτό το σκοπό εξυπηρετεί η Πράξη «Tοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης Ευπαθών Ομάδων - Διέξοδος: Γεφυρώνοντας το Κενό» που υλοποιεί  η Αναπτυξιακή Σύμπραξη  «ΔΙΕΞΟΔΟΣ»  στην περιοχή μας με συντονιστή τον Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών (ΔΙΟΤΙΜΑ).

Μέσω της υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος  θα επιδιώξουμε την προώθηση των ωφελουμένων στην απασχόληση με την τοποθέτησή τους σε επιχειρήσεις της περιοχής, αλλά και την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας (νέων ατομικών και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων).

Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στη σημερινή εκδήλωση και να σας παραδώσω στα χέρια των καθ΄ύλιν αρμοδίων που με την πλούσια γνώση και εμπειρία τους εκτιμώ ότι θα μας κατευθύνουν σε αποτελεσματικές διεξόδους.

                              Σας ευχαριστώ

                            πρόεδρος του ΣΒΑΠ

 

2) ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ κ. Ν. Καραγεωργίου στην εκδήλωση OPEN DAY 29.1.2014

 

Τα οικονομικά προβλήματα που περνάει η χώρα, επιβάλλουν εξ’ ανάγκης επιστράτευση της ευρηματικότητας για την οποία διακρίνονται και οι Ελληνίδες και οι Έλληνες.

Σήμερα η ευρηματικότητα πάνω σε θέματα που έχουν σχέση και με την αγορά και τις επιχειρήσεις, είναι μία από τις σοβαρές λύσεις, των προβλημάτων μας.
Όταν λέω ευρηματικότητα, εννοώ σύγχρονες επιχειρηματικές ιδέες που μπορούν να προέλθουν από μια ομαδική κίνηση νέων ανθρώπων ανεξάρτητα αν είναι άντρες ή γυναίκες.
Ο τόπος μας έχει ανάγκη από νέες επιχειρηματικές ιδέες και ομαδικές κινήσεις. Στην παραγωγή θα πρέπει να σκεφτούμε νέα γκάμα προϊόντων προσιτά προς τους καταναλωτές. Στην διακίνηση νέα σχήματα, αποτελεσματικής προσέγγισης προς τον τελικό καταναλωτή.
Αλλά και στις εξαγωγές χρειάζεται καλύτερη προσπάθεια προβολής και προώθησης της ελληνικής παραγωγής.
Αυτές είναι και οι κατευθύνσεις του προγράμματος το οποίο είναι χρήσιμο να μελετήσετε σε όλη του την έκταση και να ανταποκριθείτε.

Όσον αφορά το θέμα των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) που θα συζητηθεί σήμερα θεωρώ αναγκαίο  να στηρίξουμε με όλη μας την δύναμη αυτές τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Θέλω να ευχαριστήσω την προσπάθεια όλων των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Διέξοδος» που συνεργαζόμαστε  για αυτή την προσπάθεια και να δώσω τον λόγο στους ομιλητές του δεύτερου μέρους της εκδήλωσης.

                                    Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας,
                                             Ν. Καραγεωργίου


3) Μαίρη - Άνν Βελλή ΕΙΣΗΓΗΣΗ
 OPEN DAΥ
 
Κυρίες και Κύριοι,
Η γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι ένας νέος χώρος της οικονομίας που αναπτύσσεται εντυπωσιακά τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα.
Τα προγράμματα που ενισχύουν την γυναικεία επιχειρηματικότητα, σε οποιαδήποτε μορφή της, αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι από την μία πλευρά επικεντρώνονται στον σωστό στόχο, και από την άλλη κινητοποιούν ένα δυναμικό της οικονομίας μας, όπως ο γυναικείος επιχειρηματικός πληθυσμός που μέχρι τώρα δεν απολάμβανε εξειδικευμένα κίνητρα.
Ένα παράλληλο πρόγραμμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι και αυτό που συζητάμε σήμερα γιατί παρουσιάζει το ενδιαφέρον με τη συλλογική και ομαδική επιχειρηματική προσπάθεια με τις ονομαζόμενες επιχειρήσεις του Τρίτου Τομέα της Οικονομίας οι οποίες καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πολιτικό-κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον και να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα ανθρώπινων και κοινωνικών αναγκών, που βρίσκονται εκτός της συμβατικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών.
Εν μέσω της παγκόσμιας αυτής κρίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντική η κατανόηση της μεγάλης σημασίας της Κοινωνικής Οικονομίας για τη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, καθώς και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Κοινωνική Οικονομία ορίζεται  το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.
Μέσα σ αυτό το σύνολο,σύμφωνα με το νόμο 4019/2011 θα κινηθεί η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ,ένας αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό που από το νόμο διαθέτει εμπορική ιδιότητα.
Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α) «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης», οι οποίες αφορούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού δηλαδή τις ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς.
β) «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας», οι οποίες αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.
γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, οι οποίες αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση
παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.
Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), όντας η βασική μορφή φορέων της κοινωνικής οικονομίας, μπορούν να αναπτυχθούν σε όλους τους τομείς της οικονομίας, από τον πρωτογενή έως τον τεταρτογενή τομέα, δηλαδή τον αγροτικό τομέα, τον τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, με ευρύτητα ειδικών παραγόμενων προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών.
Στην περίπτωση μας σήμερα η ομάδα θα μπορούσε να περάσει σύντομα από τη πρώτη κατηγορία στη Τρίτη γιατί οι κυρίες διαθέτουμε ευελιξία,καθαρό πνεύμα,εργατικότητα και καινούργιες ιδέες!!
Λογικά ο τρόπος λειτουργίας που διέπει αυτές τις επιχειρήσεις ,τα κίνητρα και η βοήθεια που θα δοθεί από τους κρατικους φορείς λογικά θα πρέπει να τους δώσουν ώθηση και να τις καταστήσουν ενδιαφέρουσες για συνεργασία με τις δικές μας επιχειρήσεις.
Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να προσφέρουν :
-    Φθηνές προμήθειες και υπηρεσίες ώστε να πέσουν οι τιμές αγαθών και υπηρεσιών.
-    Αξιοποίηση των υποδομών της πολιτείας και των ΟΤΑ.
Στον ιδιωτικό τομέα πετυχημένα παραδείγματα έχουμε στον εκδοτικό χώρο με την Εφημερίδα των Συντακτών και τις Εκδόσεις Συναδέλφων,στο χώρο εστίασης με  τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών χώρων ,στο γεωργικό χώρο με παραγωγή βιολογικών καλλιεργειών (όπως του Goji Beri στη Κοζάνη),στο χώρο της κατανάλωσης  με προμήθεια και πωλήσεις σε καλές τιμές.
Άλλες προοπτικές υπάρχουν στους τομείς :
-    Διαχείρισης Εργων Πρασίνου
-    Ανακύκλωσης-Κομποστοποίησης-Κλαδονομής
-    Επιχειρήσεις Παντεχνιτών
-    Προσφορας Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών
-    Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λογισμικού
Οι ομάδες γυναικών θα μπορούσαν να δημιουργήσουν συνεργασίες  και να προσφέρουν υπηρεσίες  στο τομέα συντήρησης και καθαριότητας χώρων,στο τομέα Marketing  με δημιουργία/σχεδιασμό εντύπων,στο τομέα ένδυσης με εργασία φασόν,στο χώρο τροφίμων πάλι με παραγωγή εδεσμάτων από παραδοσιακές συνταγές.
Στη σημερινή κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας,μια μικρής μορφής επιχείρηση μπορει να αποδειχθεί πολύ πιο αποτελεσματική,λειτουργική και προσοδοφόρα από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες σε νοοτροπία και τρόπο λειτουργίας επιχειρήσεις.Η συνεργασία δε των δικών μας επιχειρήσεων  με τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις   μπορεί να αποδειχθεί  πολύ πιο απλή , εύκολη και ευέλικτη.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Πιστεύω ότι οφείλουμε όλοι να δώσουμε προσοχή στην γυναικεία επιχειρηματικότητα για αρκετούς λόγους.
Πρώτον γιατί έχει αποδειχθεί το γυναικείο επιχειρηματικό δαιμόνιο στην Ελλάδα έχει αξιοπρόσεχτα επιτεύγματα, που θα τα συναντήσουμε από την γεωργική παραγωγή μέχρι την μεταποίηση αλλά και τις εξαγωγές.
Δεύτερον διότι έχει αποδειχθεί επίσης η ευρηματικότητα των γυναικών επιχειρηματιών και έχει συνδυαστεί με καινοτομικές δραστηριότητες που έχουν θεαματικά αποτελέσματα.
Εάν ρίξουμε μια ματιά σε δράσεις τυποποιημένων προϊόντων, ειδών ενδύσεως αλλά και αξεσουάρ θα συναντήσουμε την ευρηματικότητα που σας αναφέρω. 
Τρίτον γιατί η στροφή και των γυναικών προς την επιχειρηματικότητα είμαι βεβαία ότι θα αποδειχθεί τελικά αποτελεσματική λύση και στο πρόβλημα της ανεργίας του γυναικείου πληθυσμού της χώρας.
Άρα χρειάζεται προσοχή στις ευκαιρίες που προσφέρονται και συλλογική προσπάθεια ώστε οι λύσεις, να είναι άμεσες και αποτελεσματικές.
Υπό την έννοια αυτή, θεωρώ εύστοχο το συγκεκριμένο πρόγραμμα και σας προσκαλώ να ανταποκριθείτε.

                                 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας,
                                              Μαίρη - Ανν Βελλή

φωτογραφίες από την εκδήλωση:

 

 Στην πρώτη φωτογραφία: εκπρόσωπος Κέντρου Γυναικείων Μελετών, πρόεδρος ΣΒΑΠ κ. Δημ. Μαθιός και η Διευθύντρια του ΟΑΕΔ.

 

 

 στην δεύτερη φωτογραφία: αντιπρόεδρος ΣΒΑΠ κ. Ορέστης Παπαδόπουλος, Α΄ αντιπρόεδρος ΣΒΑΠ κ. Νικόλαος Καραγεωργίου, πρόεδρος ΣΒΑΠ κ. Δημήτρης Μαθιός, γενική γραμματέας ΣΒΑΠ κ. Μαίρη - Ανν Βελλή, Μέλος ΔΣ ΕΒΕΠ κ. Καρακάλας

 

 

Σύνδεση Μελών

 • Γενική Συνέλευση 2013 +

  Γενική Συνέλευση 2013 Συσπείρωση της πολιτείας, της βιομηχανίας, και όλων των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας σε καθολική εκστρατεία για έξοδο Διαβάστε περισσότερα
 • Γενική Συνέλευση 2012 +

  Γενική Συνέλευση 2012 Ο Ευρωπαϊκός προσανατολισμός και η δράση των επιχειρήσεων στην κατεύθυνση αυτή, είναι το θέμα της Ετήσιας Τακτικής Διαβάστε περισσότερα
 • Γενική Συνέλευση 2011 +

  Γενική Συνέλευση 2011 Η αδράνεια της οικονομικής πολιτικής οδηγεί σε φυγή και όχι σε προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων «Η οικονομία Διαβάστε περισσότερα
 • Γενική Συνέλευση 2010 +

  Γενική Συνέλευση 2010 Το Κράτος να παρέμβει αποφασιστικά για να διαμορφωθεί επενδυτικό κλίμα στη χώρα. Η ανάπτυξη δεν μπορεί να Διαβάστε περισσότερα
 • Ημερίδα για την Ενεργιακή Αναβάθμιση Κτιρίων +

  Ημερίδα για την Ενεργιακή Αναβάθμιση Κτιρίων Θέλω ευχαρίστως να σας πληροφορήσω για την ευρύτερη απήχηση που είχε η ημερίδα για Διαβάστε περισσότερα
 • Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα +

  Παρουσίαση του Προγράμματος Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα Κύριοι, Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το πλαίσιο της συνεργασίας, που έχουν αναπτύξει οι Διαβάστε περισσότερα
 • Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων +

  Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Κύριοι, Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς δημοσιοποίησε την εκδήλωση της ημερίδας του προγράμματος με θέμα «Εθνικό Διαβάστε περισσότερα
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4