Υπόμνημα προς Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας Υπουργείου Ανάπτυξης για άδειες χειριστή κλαρκ 20.6.2017

 

Αθήνα 20 Ιουνίου 2017

 

Προς τον

Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας

κ. Ευστράτιο Ζαφείρη

Θέμα : Άδειες χειριστή κλαρκ

Αξιότιμε κύριε Ζαφείρη,

Στη χώρα μας η διαδικασία έκδοσης άδειας χειριστή κλάρκ για την κατηγορία Δ (τα γνωστά ανυψωτικά κλαρκ) είναι περίπλοκη, πεπαλαιωμένη και δυσλειτουργική. Το αποτέλεσμα είναι οι παραγόμενοι χειριστές κλαρκ να μην επαρκούν ούτε στο ελάχιστο για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων.

Ως συνέπεια πολλές επιχειρήσεις δε μπορούν να κάνουν χρήση των μηχανημάτων τους ή δεν αναπτύσσουν δραστηριότητες που έχουν απαίτηση τέτοιου μέσου.

Το πρόβλημα αντιμετωπίζουν χιλιάδες επιχειρήσεις και ειδικότερα οι μικρές αφού κάνουν περιστασιακή χρήση (πχ μία φορά τον μήνα οπότε δε δικαιολογείται η πρόσληψη ατόμου αποκλειστικά ως χειριστή κλαρκ) και οι ποιο απομακρυσμένες που απλά αδυνατούν να βρουν κατάλληλο υπάλληλο να εργαστεί εκεί. Δεν εξαιρούνται όμως οι μεγάλες επιχειρήσεις που είναι δέσμιες να προσλάβουν χειριστές με αμφισβητούμενα προσόντα (ελλείψει περισσοτέρων επιλογών), αρκεί αυτοί να έχουν την κατάλληλη άδεια.

Ταυτόχρονα υπάρχουν χιλιάδες ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι που θέλουν να αποκτήσουν την κατάλληλη άδεια όμως με τις παρούσες διαδικασίες αυτό είναι αδύνατο. Ως αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι χάνουν τη δουλειά τους και τη θέση τους καταλαμβάνει κάποιος άλλος αμφιβόλου αποδόσεως απλά λόγο της άδειας χειρισμού κλαρκ. Αυτή η παράγραφος εμπίπτει και στις περί ``ίσου δικαιώματος στην εργασία`` οδηγίες της ΕΕ, θέμα στο οποίο η ΕΕ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Είναι ένα πρόβλημα που ευνοεί συνδικάτα και συντεχνίες σε βάρος των  επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Αυξάνει το κόστος παραγωγής, εμποδίζει την παραγωγική διαδικασία ενώ σε πολλές περιπτώσεις είναι ο βασικός παράγοντας αποτροπής επενδύσεων. 

Προτείνουμε την απλούστευση του συστήματος αδειοδοτησης υιοθετώντας ίσως έτοιμες διαδικασίες από άλλα κράτη μέλη που έχουν αντιμετωπίσει και λύσει το πρόβλημα.

Με εκτίμηση,

                                    

Δημήτρης Μαθιός

Πρόεδρος του ΣΒΑΠ