Υπόμνημα προς υπουργό κ. Α. Χαρίτση με θέμα Επικαιροποίηση και εξορθολογισμός των κυρώσεων που επιβάλλονται στη Βιομηχανία, Βιοτεχνία και στις συναφείς δραστηριότητες 2.8.2017

                                                                                                                                                                        Αθήνα 2 Αυγούστου 2017

Προς τον
Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομίας & Ανάπτυξης
κ. Α. Χαρίτση


ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση και εξορθολογισμός των κυρώσεων που επιβάλλονται στη Βιομηχανία, Βιοτεχνία και στις συναφείς δραστηριότητες

Κύριε Υπουργέ,

Στον διάλογο κατ’ επανάληψη μαζί σας και σε όλα τα διαβήματά μας, έχουμε τονίσει με ιδιαίτερη έμφαση ότι ο δευτερογενής τομέας παραγωγής έχει ανάγκη από μέτρα πραγματικής αποφόρτισής του από επιβαρύνσεις. Εν προκειμένω, αναφερόμαστε στις κυρώσεις του άρθρου 29 νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’) και την κατ’ εξουσιοδότησή του Υ.Α. 484/36/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 230Β’). Οι κυρώσεις αυτές είναι μη ορθολογικές, αναχρονιστικές και δυσβάστακτες για τη Βιομηχανία & Βιοτεχνία. Από τον καθορισμό τους με τις ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν παρέλθει έξι χρόνια βαθιάς οικονομικής κρίσης και αποβιομηχάνισης. Η τροποποίησή τους, αποτελεί πλέον άμεση και επιτακτική ανάγκη, που δεν επιτρέπει την περαιτέρω αναμονή των ρυθμίσεων ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α’). Επιπροσθέτως τονίζεται ότι, ο εν λόγω νόμος 4442/2016 προβλέπει κατώτερα πρόστιμα κατά 50% μικρότερα των σημερινών, πλην όμως στη μεταποίηση εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι κυρώσεις του νόμου 3982/2011. Μετά τα ανωτέρω, σας προτείνουμε :Μέτρα άμεσης εφαρμογής:
1.    Κατάργηση των 1.000 ευρώ, ως κατωτάτου ορίου προστίμου. Δεν είναι λογικό να επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ, σε κάθε περίπτωση μικρής σημασίας παραβάσεων, όταν τα υπολογιζόμενα ποσά του νομοθετημένου μαθηματικού τύπου είναι σημαντικά μικρότερα. Για τη ρύθμιση αυτή απαιτείται τροποποίηση του άρθρου 29 παρ. 8 του νόμου 3982/2011 και της κατ’ εξουσιοδότησή του Υ.Α. 484/36/Φ.15/2012.
2.    Μείωση των συντελεστών (α1 και α2) του μαθηματικού τύπου της Υ.Α. 484/36/Φ.15/2012 κατά 50%.
3.    Εφαρμογή άμεσα της δυνατότητας μείωσης του προστίμου κατά 40% από το όργανο που το επιβάλλει, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 παρ. 6 του νόμου 4442/2016.Γενικά μέτρα:
•    Δυνατότητα υποδείξεων συμμόρφωσης από τα όργανα ελέγχου για την πρώτη διαπίστωση παραβάσεως, χωρίς την επιβολή κυρώσεων. Η δυνατότητα αυτή θα συμβάλλει στην κοινή στόχευση και συνεργασία της Διοίκησης και των επιχειρήσεων και εναρμονίζεται με τη νέα νομοθετική φιλοσοφία για την  απλοποίηση των διαδικασιών.
•    Επιτάχυνση των διαδικασιών για την τελική διαμόρφωση και εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου του νόμου 4442/2016.
•    Για την πρακτική αντιμετώπιση του όλου θέματος κρίνουμε ότι επιβάλλεται σε συνδυασμό με την συνεργασία του ΒΙΠΑΣ ΑΕ η εγκατάσταση πρακτικού διαλόγου με τον ΣΒΑΠ προκειμένου να έχουμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε αναλυτικά τα επιχειρήματά μας.     

                   Αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην αποδοχή του αιτήματος μας για εξειδικευμένο διάλογο  

                                                                   Ο πρόεδρος
    
                                                              Δημήτρης Μαθιός